Organisation

STYRELSEN

Ordförande: Bo Larsson
Sekreterare: Lars Axelsson
Vice Ordförande: Sven-Olof Frisk
Kassör: Per Hallberg & Ove Martinsson

Ledamot:

Stefan Smith
Mikael Lundgren
Per-Olof Holst TFK
Linda Forssén TIF

Adjungerade:
Daniel Lennartsson
Marie Larsson
Claes Dafgård

Suppleanter:
Conny Karlsson
Stefan Björkenstam
Margareta Waern

Revisor
Tommy Andersson
Ersättare
Ingegerd Oscarsson


FOTBOLLSKOMMITTÉN

Ordförande
Daniel Lennartsson

Ledamöter
Stefan Björkenstam
Anders Blomster
Bo Larsson
Ove Martinsson
Bernt Mattsson
Christer Olsson
Sigge Wahman
Fredrik Gustavsson
Ted Hendberg

 


MARKNADSKOMMITTÉN

Ordförande
Marie Larsson

Vice ordförande

Ledamöter
Magnus Larsson
Jonas Arbius
Pär Braun
Sven-Olof Frisk
Fredrik Fryklund
Mats Jacobsson
Benny Johansson
Tommi Nyman
Claes Olofsson
Håkan Strömvall
Lars Andersson
Thomas Oskarsson
Peter Litzén
Christian Hultberg
Stefan Hansson
K-G Elf

Copyright © 2017 Alla rättigheter reserverade | FC Trollhättan | av bloggaren.se