Organisation

STYRELSEN

Ordförande: Bo Larsson
Sekreterare: Lars Axelsson
Vice Ordförande: Stefan Smith
Kassör: Per Hallberg

Ledamöter:
Ove Martinsson
Karl-Gustaf Elf
Sven-Olof Frisk
Stefan Björkenstam, TFK
Linda Forsén, TIF

Adjungerade:
Daniel Lennartsson
Marie Larsson
Claes Dafgård

Ersättare:
Conny Karlsson
Magnus Henriksson
Margareta Waern

Revisor
Tommy Andersson, Anders Hermansson
Ersättare
Inger Fredricsson


FOTBOLLSKOMMITTÉN

Ordförande
Daniel Lennartsson

Ledamöter
Stefan Björkenstam
Anders Blomster
Bo Larsson
Ove Martinsson
Bernt Mattsson
Christer Olsson
Sigge Wahman
Fredrik Gustavsson
Ted Hendberg

 


MARKNADSKOMMITTÉN

Ordförande
Marie Larsson

Vice ordförande

Ledamöter
Magnus Larsson
Jonas Arbius
Pär Braun
Sven-Olof Frisk
Mats Jacobsson
Rickard Nord
Tommi Nyman
Claes Olofsson
Håkan Strömvall
Lars Andersson
Thomas Oskarsson
Peter Litzén
Christian Hultberg
K-G Elf

Copyright © 2017 Alla rättigheter reserverade | FC Trollhättan | av bloggaren.se