Organisation

STYRELSEN

Ordförande: Bo Larsson
Sekreterare: Lars Axelsson
Vice Ordförande: Stefan Smith
Kassör: Malin Andersson

Ledamöter:
Per Hallberg
Karl-Gustaf Elf
Sven-Olof Frisk
Margareta Waern
Stefan Björkenstam (TFK)
Magnus Riley (TIF)

Adjungerade:
Daniel Olsén
Daniel Lennartsson
Marie Larsson
Claes Dafgård
Ove Johansson
Rickard Nord

Ersättare:
Conny Karlsson
Magnus Henriksson
Ove Martinsson

Revisor
Tommy Andersson, Anders Hermansson

Ersättare
Inger Fredricsson

Rådgivare
Håkan Mild


FOTBOLLSKOMMITTÉN

Ordförande
Daniel Olsén

Ledamöter

Daniel Lennartsson                                                        Spelar- och ledarförsörjning
Anders Blomster                                                             A-trupp
Christer ”Jocke” Olsson                                                  A-trupp
Almedin Besic                                                                  U-trupp
Emir Cosovic                                                                    U-trupp
Bernt Mattsson                                                               Svff-kontakt/Fogis
Ove Martinsson                                                              Ekonomi

Moderföreningarna har möjlighet att delta med en representant var

Rådgivare
Håkan Mild


EKONOMI

Malin Andersson
Per Hallberg
Ove Martinsson
Claes Dafgård


VERKSAMHETSUTVECKLING

Stefan Smith
Bo Larsson

Rådgivare
Håkan Mild


FÖRSÄLJNING & SPONSRING

Ove Johansson
Marie Larsson
Magnus Larsson
Frank Johansen
Sven-Olof Frisk
Thomas Oskarsson
Claes Olofsson


KOMMUNIKATION

Rickard Nord
Henrik Bengtsson
Christoffer Astegren
Lars Andersson
Tommi Nyman


MATCHARRANGEMANG & EVENEMANG

Marie Larsson
Mats Jacobsson
Håkan Strömvall
Lars Andersson
Peter Litzén
Carla Saapunki
Tommy Kjellsson
K-G Elf
Pernilla Brag
Therese Lennartsson
Johan Litzén
Frank Johansen

Copyright © 2017 Alla rättigheter reserverade | FC Trollhättan | av bloggaren.se