Organisation

STYRELSEN

Ordförande: Bo Larsson
Sekreterare: Per Johansson
Vice Ordförande: Stefan Smith
Kassör: Wictor Dörrich

Ledamöter

 • Pär Braun
 • Sven-Olof Frisk
 • Per Hallberg
 • Magnus Henriksson
 • Margareta Waern
 • Stefan Björkenstam (TFK)
 • Fredrik Forssén (TIF)

Adjungerade

 • Lars Andersson
 • Rickard Nord

Revisorer

 • Daniel Larsson
 • Göte Frisk

FOTBOLLSKOMMITTÉN

 • Lars Andersson
 • Josef Daoud
 • Daniel Nilsson
 • Almedin ”Meddi” Besic
 • Anders Blomster
 • Ove Martinsson
 • Bernt Mattsson
 • Erik Hallberg
 • William Lundin

EKONOMI

 • Wictor Dörrich
 • Claes Dafgård
 • Olle Frisk
 • Per Hallberg
 • Ove Martinsson
 • Stefan Smith

VERKSAMHETSUTVECKLING

 • Stefan Smith
 • Bo Larsson

FÖRSÄLJNING & SPONSRING

 • Sven-Olof Frisk
 • Thomas Oskarsson
 • Jonas Stjernqvist
 • Jonas Ernhede
 • Claes Kalmertun
 • Daniel Lennartsson

KOMMUNIKATION

 • Rickard Nord
 • Lars Andersson
 • Christoffer Astegren
 • Tommi Nyman
 • Simon Mälberg

MATCHARRANGEMANG & EVENEMANG

 • Margareta Waern
 • Mats Jacobsson
 • Håkan Strömvall
 • Peter Litzén
 • Carla Saapunki
 • Tommy Kjellsson
 • K-G Elf
 • Pernilla Brag
 • Therese Lennartsson
 • Johan Litzén
 • Frank Johansen