Organisation

STYRELSEN

Ordförande: Bo Larsson
Sekreterare: Lars Axelsson
Vice Ordförande: Stefan Smith
Kassör: Malin Andersson

Ledamöter:

 • Pär Braun
 • Sven-Olof Frisk
 • Per Hallberg
 • Magnus Henriksson
 • Per Johansson
 • Margareta Waern
 • Stefan Björkenstam (TFK)
 • Daniel Engelin (TIF)

Adjungerade:

 • Claes Dafgård
 • Ove Johansson
 • Marie Larsson
 • Rickard Nord
 • Daniel Olsén

Revisor

 • Tommy Andersson

FOTBOLLSKOMMITTÉN

 • Daniel Olsén
 • Almedin ”Meddi” Besic
 • Anders Blomster
 • Daniel Lennartsson
 • Ove Martinsson
 • Bernt Mattsson
 • Christer ”Jocke” Olsson

Rådgivare: Håkan Mild

Moderföreningarna har möjlighet att delta med en representant var


EKONOMI

 • Malin Andersson
 • Claes Dafgård
 • Olle Frisk
 • Per Hallberg
 • Marie Larsson
 • Ove Martinsson
 • Stefan Smith

VERKSAMHETSUTVECKLING

 • Stefan Smith
 • Bo Larsson

Rådgivare: Håkan Mild


FÖRSÄLJNING & SPONSRING

 • Ove Johansson
 • Marie Larsson
 • Magnus Larsson
 • Frank Johansen
 • Sven-Olof Frisk
 • Thomas Oskarsson
 • Claes Olofsson

KOMMUNIKATION

 • Rickard Nord
 • Lars Andersson
 • Christoffer Astegren
 • Henrik Bengtsson
 • Tommi Nyman

MATCHARRANGEMANG & EVENEMANG

 • Margareta Waern
 • Marie Larsson
 • Mats Jacobsson
 • Håkan Strömvall
 • Peter Litzén
 • Carla Saapunki
 • Tommy Kjellsson
 • K-G Elf
 • Pernilla Brag
 • Therese Lennartsson
 • Johan Litzén
 • Frank Johansen

Copyright © 2021 Alla rättigheter reserverade | FC Trollhättan | av bloggaren.se