Värdegrund

Inledning
Vi är professionella eftersom vi alltid eftersträvar högsta kvalitetsnivå på det vi gör.

Vi är innovativa eftersom vi vill utveckla klubbens olika verksamheter.

Vi är långsiktiga eftersom vi tror att på vår idé om ett FCT på elitnivå.

Bakgrund

 • FCT är en fotbollsförening bildat av TIF och TFK 2001 med en verksamhet som satsar på herrfotboll – seniorer och juniorer och fr o m 2023 görs samma satsning på damfotboll.
 • FCT är en elitförening som långsiktigt vill spela i Superettan/Elitettan och på lite längre sikt Allsvenskan. Detta ställer höga krav på spelare, ledare och övriga på alla nivåer i klubben.
 • Arbetsformer och fördelning av uppdrag utformas så att kvinnor och män får lika möjligheter att verka i utvecklingen av klubben.
 • FCT:s organisation skall vara ideellt präglad, tydlig och stabil och den skall ge full support till vår produkt – fotbollen. Organisation och arbetssätt skall omprövas periodiskt.

Ekonomi
Ekonomin får aldrig äventyras. Det betyder:

 • Att föreningen skall leva upp till kraven för elitlicens vilket förutsätter stort kostnadsmedvetande hos alla i föreningen.
 • Upprättande av väl avvägda marknadsmässiga ersättningar till spelare och anställda.
 • Arbetet med att finna och behålla sponsorer har högsta prioritet inom föreningen. Intäkter från sponsorer ska påtagligt öka i takt med att FCT avancerar i seriesystemet.
 • Aktivt stöd från medlemmar och supporters.
 • Alternativa vägar för att öka föreningens intäkter skall sökas.

Vår produkt – fotbollen

 • Vi skall helhjärtat stötta och utveckla ungdomsverksamheten.
 • Vi skall satsa på spelare från närområdet. Det betyder att FCT söker såväl mogna som utvecklingsbara spelare från klubbar i Trollhättan/Lilla Edet/Vänersborg med omnejd. Detta utesluter inte att även spelare värvas från annat håll vid särskilda tillfällen.
 • Samarbetet med andra föreningar skall ske med stor respekt och ömsesidighet. Det är inte alltid möjligt att i varje enskilt fall tillmötesgå den egna, annan förenings och individens önskemål men genom en förtroendefull dialog skapar vi en positiv långsiktighet i våra samarbeten.
 • Vi bedriver en effektiv scoutingverksamhet och talangutveckling.
 • Inom ramen för FCT-akademin skall vi fördjupa samarbetet med våra skolpartners.

 
FCT och varumärket

 • FCT:s varumärke skall stärkas så att vi en dag kan leva upp till devisen ”Vårt lag”.
 • Vår medverkan i sociala media skall öka. Spelare, ledare och övriga föreningsrepresentanter har här möjlighet att marknadsföra FCT och stärka vårt varumärke. Det är alltid den enskildes ansvar för den text de formulerar på sociala media.

 
Vår moral

 • Varje spelare, ledare och föreningsrepresentant skall uppträda på ett sätt som kan utgöra ett föredöme för andra. Inom FCT accepteras ingen form av mobbning, rasism, främlingsfientlighet eller kriminellt handlande. Alla i föreningen skall behandla varandra, motståndare, domare och övriga funktionärer med respekt.
 • Föreningen har en absolut nolltolerans mot bruk av narkotika och/eller doping. Användande av sådana medel medför omedelbar uteslutning ur klubben.
 • Under inga omständigheter får föreningens representanter, som är föredömen för många barn och ungdomar, direkt eller indirekt uppmuntra användandet av alkohol.
 • ”Matchfixning” är ett begrepp som tyvärr existerar i Sverige. FCT kommer att intensifiera sina kunskaper i denna fråga så att vi kan vara vaksamma mot dessa tendenser i våra verksameter.
 • Till FCT-match får inte uttagen spelare eller ledare varken personligen, genom ombud eller som ombud ingå vad hos någon spelarrangör på aktuell match.
 • Förtal, förolämpningar, mobbning av med-/motspelare, trakasserier av andra föreningars ledare eller av domare skall aldrig accepteras.

 
Supportrarna

 • Samarbete med supporterklubben har hög prioritet. En supporterklubb med positivt uppträdande är en oersättlig stöttning och stor tillgång för klubben.

 

FCT:s Uppförandekod

 • Vi följer fotbollens regler
 • Vi försöker inte filma eller fuska oss till ett domslut
 • Vi respekterar domarens uppfattning
 • Vi respekterar våra motståndare
 • Vi hejar och stöttar vårt lag men vi hånar inte motståndarna
 • Vi uppmuntrar inte till fult spel
 • Vi tackar alltid motståndare och publik för god match
 • Vi sprider alltid en positiv bild av FCT
 • Eventuella interna konflikter inom FCT löser vi alltid internt